Startsida: Toppmodul

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar. Läs mer

NAXS åtaganden

Apax Europe VIIEUR 15m
FSN Capital IIIEUR 10m
Herkules Private Equity Fund IIINOK 40m
Intera Fund IEUR 7m
Intera Fund IIEUR 7,25m
Nordic Capital Fund VIIEUR 20m
Valedo Partners Fund ISEK 60m
Valedo Partners Fund IISEK 65m

Översiktlig finansiell information

Eget kapitalSEK 806m
Eget kapital per aktieSEK 54,19
Andelar i PE fonder57% av eget kapital
Total exponering mot PE fonder66% av eget kapital

NAV Graf

<p>Riskkapital är alla tillskott av kapital i&nbsp;ett företag&nbsp;som inte är lån. De investeringar som görs på börsen kallas för public equity och de som görs utanför börsen för private equity. I Sverige har dock ordet riskkapital kommit att bli en allmän och behändig sammanfattning av private equity och uttrycken används idag synonymt för investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang.&nbsp;<a href="[begood.article.3]">Läs mer</a><br></p>

Riskkapital är alla tillskott av kapital i ett företag som inte är lån. De investeringar som görs på börsen kallas för public equity och de som görs utanför börsen för private equity. I Sverige har dock ordet riskkapital kommit att bli en allmän och behändig sammanfattning av private equity och uttrycken används idag synonymt för investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang. Läs mer