Startsida: Toppmodul

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar. Läs mer

NAXS åtaganden


Apax Europe VII EUR 15m
FSN Capital III EUR 10m
Herkules Private Equity Fund III NOK 40m
Intera Fund I EUR 7m
Intera Fund II EUR 7,25m
JAB Consumer Fund GCB II
Mimir Invest AB SEK 50m
Nordic Capital Fund VII EUR 20m
Nordic Capital CV1 EUR 14,65m
Valedo Partners Fund I SEK 60m
Valedo Partners Fund II SEK 65m

Översiktlig finansiell information

Eget kapitalSEK 743m
Eget kapital per aktieSEK 62,31
Andelar i PE fonder56% av eget kapital
Total exponering mot PE fonder69% av eget kapital

NAV Graf

<p>Riskkapital är alla tillskott av kapital i&nbsp;ett företag&nbsp;som inte är lån. De investeringar som görs på börsen kallas för public equity och de som görs utanför börsen för private equity. I Sverige har dock ordet riskkapital kommit att bli en allmän och behändig sammanfattning av private equity och uttrycken används idag synonymt för investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang.&nbsp;<a href="[begood.article.3]">Läs mer</a><br></p>

Riskkapital är alla tillskott av kapital i ett företag som inte är lån. De investeringar som görs på börsen kallas för public equity och de som görs utanför börsen för private equity. I Sverige har dock ordet riskkapital kommit att bli en allmän och behändig sammanfattning av private equity och uttrycken används idag synonymt för investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang. Läs mer