Finansiell kalender

30 januari 2018

Bokslutskommuniké 2017

Vecka som börjar med 29 januari 2018

Årsredovisning 2017 publiceras

20 april 2018

Delårsrapport januari–mars 2018

5 juni 2018

Årsstämma

12 juli 2018

Delårsrapport januari–juni 2018

19 oktober 2018

Delårsrapport januari–september 2018

29 januari 2019

Bokslutskommuniké 2018