Finansiell kalender

27 januari 2017

Bokslutskommuniké 2016

Vecka som börjar med 1 februari 2017

Årsredovisning 2016 publiceras

26 april 2017

Delårsrapport januari–mars 2017

1 juni 2017

Årsstämma

14 juli 2017

Delårsrapport januari–juni 2017

20 oktober 2017

Delårsrapport januari–september 2017