Nyheter

Mimir Invest förvärvar verksamheten inom Project Piping av det finländska företaget Caverion Corporations division Industrial Solutions.

MIMIR INVEST AB, a global investment firm acquiring mature and growing companies, today announces the acquisition of assets forming the Project Piping business, part of Caverion Corporation’s (HEL:CAV1V) division Industrial Solutions. Läs mer

NAXS investerar 3 MUSD i en senior nyemitterad säkerställd obligation om 150 MUSD utgiven av Jacktel AS

NAXS har investerat 3 MUSD i en senior säkerställd obligation om 150 MUSD emitterad av Jacktel AS, ett av Master Marine AS hela ... Läs mer

NAXS investerar i en riktad nyemission av aktier i Scout Gaming Group.

Scout Gaming Group (”Bolaget”) är en ledande leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och poolspel, listad på NASDAQ First North. NAXS deltog som cornerstone investor ... Läs mer

NAXS Delårsrapport januari – september 2018

Nio månader 2018 Resultat efter skatt uppgick till 22,2 (43,4) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 1,70 (3,07) SEK. Substansva ... Läs mer

Valedo avyttrar JOBmeal till Jacobs Douwe Egberts (JDE)

Jacobs Douwe Egberts (”JDE”), ett bolag kontrollerat av JAB Holding (”JAB”), har förvärvat JOBmeal Holding AB (“JOBmeal”) från Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”). Läs mer

Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

I enlighet med beslut vid extra bolagsstämma i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 30 augusti 2018, har antalet aktier och röster i NAXS minskat under september 2018 genom indragning av 1 355 340 återköpta aktier.
Läs mer

NAXS har återköpt 1,4% av bolagets egna aktier

NAXS AB (”NAXS”) har den 14 september 2018 återköpt ett block uppgående till 166 502 av bolagets egna aktier till ett pris av SEK 49 ... Läs mer