Nyheter

NAXS har återköpt 1,1% av bolagets egna aktier

NAXS AB (”NAXS”) har den 6 september 2018 återköpt ett block uppgående till 136 317 av bolagets egna aktier till ett pris av SEK 49 ... Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i NAXS AB (publ) den 30 augusti 2018

Vid extra bolagsstämman i NAXS AB (publ) den 30 augusti 2018 beslutade bolagsstämman enligt följande: Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier ... Läs mer

NAXS Kallelse till Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i NAXS AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 augusti 2018 klockan 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler ... Läs mer

NAXS AB har återköpt 3,76% av bolagets egna aktier

NAXS AB (”NAXS”) har den 16 juli 2018 återköpt ett block uppgående till 510 000 av bolagets egna aktier till ett pris av SEK 49 ... Läs mer

NAXS Halvårsrapport 2018

Första halvåret 2018 Resultat efter skatt uppgick till 11,6 (59,8) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,86 (4,14) SEK ... Läs mer

NAXS har beslutat att genomföra återköp av egna aktier

Styrelsen för NAXS AB (publ) har beslutat, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman den 5 juni 2018 ... Läs mer

Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

I enlighet med beslut vid årsstämman i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 5 juni 2018, har antalet aktier och röster i NAXS minskat under juni 2018 genom indragning av 491 761 återköpta aktier. Läs mer

Valedo avyttrar Oscar Jacobsson

Mellby Gård AB (“Mellby Gård”) har förvärvat Oscar Jacobson från Valedo Partners Fund I AB (“Valedo”).  Läs mer

NAXS har gjort ett investeringsåtagande till JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands II

Som del av ett konsortium NAXS har gjort ett investeringsåtagande gentemot JAB Consumer Fund – Global Consumer Fund II (”Fonden”). NAXS investeringsåtagande är USD 5 miljoner ... Läs mer