Nyheter

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 5 juni 2018

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 5 juni 2018 beslutade årsstämman enligt följande Fastställande av årsbokslut m ... Läs mer

NAXS AB har återköpt 6% av bolagets egna aktier

NAXS AB (”NAXS”) har den 21 Maj, 2018 återköpt ett block uppgående till    840 000 av bolagets egna aktier till ett pris av SEK 52 ... Läs mer

Nordic Capital Fund VII har meddelat att fonden har sålt sin kvarvarande andel i Convatec och har därmed slutfört en fullständig exit av bolaget

Nordic Capital Fund VI and VII (“Nordic Capital”) has sold its remaining shares in ConvaTec Group Plc (“ConvaTec”) Läs mer

NAXS Kallelse till Årsstämma 2018

Aktieägarna i NAXS AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 juni 2018 kl. 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan ... Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2018

Första kvartalet 2018 Resultat efter skatt uppgick till 21,0 (10,6) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 1.55 (0,73) SEK. Substansva ... Läs mer

NAXS investerar 4 MEUR i Nordic Capital CV1

NAXS AB (publ) har investerat 4 MEUR i Nordic Capital CV1, en fortsättningsstruktur till vilken Nordic Capital överfört de kvarvarande nio onoterade ... Läs mer