Nyheter

Mimir Invest AB har förvärvat finska byggprodukt grossist- och distributionsföretaget Puumerkki från Stora Enso.

MIMIR INVEST AB, a global investment firm acquiring non-core business units of larger corporations as well as private companies that need operationally oriented ownership, announced today that it has signed and closed the acquisition of Northern European building product wholesale and distribution company Puumerkki from Stora Enso. Läs mer

Delårsrapport januari – september 2017

Delårsrapport januari – september 2017 Nio månader 2017 Resultat efter skatt uppgick till 43,4 (55,1) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 3 ... Läs mer

FSN Capital III avyttrar Vindora to Academedia

AcadeMedia förvärvar Vindora för 546 MSEK, delvis finansierat med en företrädesemission Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2017

Första halvåret 2017 Resultat efter skatt uppgick till 59,8 (45,2) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 4,14 (3,04) SEK ... Läs mer

Herkules III avyttrar Enoro till Hansen Technologies

Enoro sold to Hansen Technologies in Australia Läs mer

Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

I enlighet med beslut vid årsstämman i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 1 juni 2017, har antalet aktier och röster i NAXS minskat under juni 2017 genom indragning av 933 469 återköpta aktier.
Läs mer