Nyheter

NAXS Kallelse till Årsstämma 2017

Aktieägarna i NAXS AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017 kl. 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan ... Läs mer

NAXS Delårsrapport januari-mars 2017

           Första kvartalet 2017 Resultat efter skatt uppgick till 10,6 (25,2) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,73 (1,69) SEK. Substansva ... Läs mer

Kamux avser att ansöka om en notering på NASDAQ Helsingfors

Kamux, ett av Intera Partners II ägt bolag, offentliggör avsikt att genomföra notering på NASDAQ OMX Helsingfors. För mer information, vänligen se: http://www.kamux ... Läs mer

NAXS har förvärvat 40,000 aktier i MIPS AB i samband med bolagets notering på NASDAQ Stockholm

NAXS har förvärvat 40,000 aktier i MIPS AB för ett totalt belopp av 1,840,000 SEK i samband med bolagets notering på NASDAQ Stockholm. Läs mer

NAXS AB har återköpt över 5% av egna aktier

NAXS AB (”NAXS”) har den 10 februari 2017, återköpt 750.000 egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris av 48,60 SEK ... Läs mer