Om NAXS

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

NAXS nuvarande investeringar
Apax Europe VIIEUR 15m
FSN Capital IIIEUR 10m
Herkules Private Equity Fund IIINOK 40m
Intera Fund IEUR 7m
Intera Fund IIEUR 7,25m
Nordic Capital Fund VIIEUR 20m
Valedo Partners Fund ISEK 60m
Valedo Partners Fund IISEK 65m
Översiktlig Finansiell Information
Eget kapitalSEK 821m
Eget kapital per aktieSEK 60,17
Andelar i PE fonder44% av eget kapital
Total exponering mot PE fonder55% av eget kapital