Bolagsstyrning

Bolagsordning

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Org. nr. 556712-2972 Bolagsordning § 1 Bolagets firma är NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ). § 2 Styrelsen skall ... Läs mer

Extra bolagsstämma 19/12 2013

Extra bolagsstämma i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) på begäran av majoritetsägaren

 
Läs mer

Valberedning

En valberedning har utsetts bestående av Amaury de Poret som representerar QVT Fund LP, Hugh Wrigley som representerar Global Endowment Management samt NAXS styrelseordförande John D. Chapman som sammankallande. Valberedningen kan kontaktas via e-post till chapman.jd@gmail.com Läs mer

Ersättningar

Ladda ner årsstämans 2011 beslut i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare till höger. Läs mer

Revisorer

Ernst & Young AB Jakobsbergsgatan 24 Box 7850 103 99 Stockholm Sweden Jesper Nilsson är huvudansvarig revisor och medlem av FAR SRS. Läs mer