Holdingbolagets styrelse

Robin Ahlström, Ledamot

Robin Ahlström är idag aktiv som ordförande av styrelsen i Ahlstrom Oy och som industriell rådgivare till Altor Equity Partners. Robin besitter mer än 30 ... Läs mer

Grace Reksten Skaugen, Ordförande

Grace Reksten Skaugen är ordförande av styrelsen i NAXS Nordic Access Buyout AS sedan 2007. Grace är även ledamot av styrelsen i Investor AB (publ ... Läs mer