Grace Reksten Skaugen, Ordförande

Grace Reksten Skaugen är ordförande av styrelsen i NAXS Nordic Access Buyout AS sedan 2007. Grace är även ledamot av styrelsen i Investor AB (publ), Statoil ASA and Orkla ASA. Dessutom har Grace även arbetat för Argentum Fondinvesteringar AS (konsult), Orkla Enskilda Securities, Oslo (Director Corporate Finance), AS Aircontractgruppen, Oslo (Special Project Advisor), Fearnley Finance Ltd., London (Venture Capital Consultant). Grace har en M.B.A. från BI Norwegian School of Management, Careers in Business Program, New York University samt en Ph.D., Laser Physics, Imperial College of Science and Technology, London University. Grace är norsk medborgare.