Per Rinder, Styrelseordförande

Per Rinder är ordförande i styrelsen för Naccess Partners AB. Per Rinder var tidigare chef för affärsområdet AP Fondinvesteringar hos Sjätte AP-fonden. Därutöver är han ledamot av styrelsen i bl.a. Accent Equity Partners AB och NE Advisory AB. Per han har en Jur. kand. från Stockholms Universitet och är hovrättsfiskal vid Svea hovrätt.