Startsida: Toppmodul

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar. Läs mer


NAXS åtaganden

Apax Europe VII EUR 15m
Equip Capital Fund I  NOK 20m
FSN Capital III EUR 10m
Herkules Private Equity Fund III NOK 40m
Intera Fund II EUR 7.25m
JAB Consumer Fund GCB II
JAB Consumer Fund GCB III
JAB Consumer Partners - JCP V EUR 5m
Mimir Invest AB SEK 50m
Nordic Capital Fund VII EUR 20m
Nordic Capital CV1 EUR 15.4m
Nordic Capital X EUR 2m
Nordic Capital Evo Fund I EUR 1m
Valedo Partners Fund II SEK 65m

Översiktlig finansiell information

Eget kapitalSEK 872m
Eget kapital per aktieSEK 78,71
Andelar i PE fonder65% av eget kapital
Total exponering mot PE fonder87% av eget kapital

NAV Graf

<p>Riskkapital är alla tillskott av kapital i&nbsp;ett företag&nbsp;som inte är lån. De investeringar som görs på börsen kallas för public equity och de som görs utanför börsen för private equity. I Sverige har dock ordet riskkapital kommit att bli en allmän och behändig sammanfattning av private equity och uttrycken används idag synonymt för investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang.&nbsp;<a href="[begood.article.3]">Läs mer</a><br></p>

Riskkapital är alla tillskott av kapital i ett företag som inte är lån. De investeringar som görs på börsen kallas för public equity och de som görs utanför börsen för private equity. I Sverige har dock ordet riskkapital kommit att bli en allmän och behändig sammanfattning av private equity och uttrycken används idag synonymt för investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang. Läs mer