Startsida: Toppmodul

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar. Läs mer


NAXS åtaganden

Apax Europe VII LP EUR 15m
Equip Capital Fund I
NOK 20m
FSN Capital III LP EUR 10m
Herkules Private Equity Fund III LP NOK 40m
Intera Fund I KY EUR 7m
Intera Fund IIKY EUR 7,25m
JAB Consumer fund - GCB II
JAB Consumer fund - GCB III
Mimir Invest AB SEK 50m
Nordic Capital Fund VII LP EUR 20m
Nordic Capital CV1 EUR 15,4m
Nordic Capital X EUR 2m
Valedo Partners Fund II AB SEK 65m


Översiktlig finansiell information

Eget kapitalSEK 703m
Eget kapital per aktieSEK 63,04
Andelar i PE fonder69% av eget kapital
Total exponering mot PE fonder87% av eget kapital

NAV Graf

<p>Riskkapital är alla tillskott av kapital i&nbsp;ett företag&nbsp;som inte är lån. De investeringar som görs på börsen kallas för public equity och de som görs utanför börsen för private equity. I Sverige har dock ordet riskkapital kommit att bli en allmän och behändig sammanfattning av private equity och uttrycken används idag synonymt för investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang.&nbsp;<a href="[begood.article.3]">Läs mer</a><br></p>

Riskkapital är alla tillskott av kapital i ett företag som inte är lån. De investeringar som görs på börsen kallas för public equity och de som görs utanför börsen för private equity. I Sverige har dock ordet riskkapital kommit att bli en allmän och behändig sammanfattning av private equity och uttrycken används idag synonymt för investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang. Läs mer