Equip Capital Fund I LP

Fondstorlek: MNOK 1 900

Segment: small/mid cap

Geografisk fokus: Norge och Norden

Årgång: 2020

Hemsida: www.equip.no

Beskrivning: Equip Capital I är en nyligen startad private equity fond med bas i Norge som fokuserar på investeringar i små och medelstora företag i fr a Norge och Sverige, och har ett fokus på tre sektorer: konsumentvaror/-tjänster, industri och affärstjänster.