JAB Consumer Fund - Global Consumer Brands II

  • Fond storlek: EUR 5 000 million
  • Segment: Large cap
  • Geografiskt fokus: Globalt
  • Årgång: 2018
  • Hemsida: https://www.jabholco.com 
  • Beskrivning: JAB Consumer Fund - Global Consumer Brands II sam-investerar med JAB Holding, en privatägd grupp med fokus på konsumentvaror & detaljhandel inom varumärken i premiumsegmentet. Tidigare investeringar gjorda av JAB Holding omfattar bl.a. Keurig Green Mountain, Krispy Kreme, Peets Coffee och Espresso House.