JAB Consumer Fund - Global Consumer Brands III

  • Fondstorlek: MUSD 3 800
  • Segment: Large cap
  • Geografisk fokus: Global
  • Årgång: 2020
  • Beskrivning: JABs fonder saminvesterar med JAB Holding, en privatägd företagsgrupp med fokus på premiumsegmentet inom konsumentvaror och tjänster
    Antal portföljbolag per den 31 december 2021: 1 (plattformsinvesteringar)
    Antal helt avyttrade portföljbolag per den 31 december 2021: 0