Mimir Invest AB

  • Fondstorlek: MSEK 200
  • Segment: Small cap
  • Geografisk fokus: Sverige/ Norden
  • Årgång: 2017
  • Beskrivning: Mimir är en nyligen startad private equity fond inom Special situations, som fokuserar på små- och medelstora företag inom ett brett spektrum av sektorer, fastighetssektorn undantagen.
    Antal portföljbolag per den 31 december 2021: 6
    Antal helt avyttrade portföljbolag per den 31 december 2021: 2