Nordic Capital CV1 LP

  • Fondstorlek: EUR 2 500 miljoner
  • Segment: mid and large cap
  • Geografiskt fokus: huvudsakligen Norden
  • Årgång: 2008
  • Beskrivning: Nordic Capital Fund CV1 är en fortsättningsstruktur till vilken Nordic Capital Fund VII överfört de kvarvarande nio onoterade portföljbolagen.