Övriga investeringar

Scout Gaming Group

 • Typ av investering: NAXS en cornerstone investerare i samband med IPO
 • Storlek på initial investering: 8MSEK
 • Tidpunkt för investering: Q4 2017
 • Hemsida: https://www.scoutgaminggroup.com
 • Beskrivning: Scout Gaming Group bildades 2013 och erbjuder speloperatörer en totallösning för lansering och drift av Fantasy Sports och Daily Fantasy Sports. Bolaget är noterat på Nasdaq First North

Awilco Drilling PLC

 • Typ av investering: köp av aktier i ett noterat bolag (Oslo Börs)
 • Storlek på initial investering: 25 MNOK
 • Tidpunkt för investering: Q1 2018
 • Hemsida: http://awilcodrilling.com
 • Beskrivning:Awilco Drilling Plc är ett bolag inom marin oljeborrning baserat i Storbritannien och noterat på Oslo Börs (Oslo:AWDR)

Jacktel AS / Master Marine AS

 • Typ av investering: investering i en senior säkerställd obligation om 150 MUSD emitterad av Jacktel AS, ett av Master Marine AS helägt dotterbolag
 • Storlek på initial investering: 3 MUSD
 • Tidpunkt för investering: Q4 2018
 • Hemsida: http://www.master-marine.no
 • Beskrivning: Master Marine AS är ägare till Haven, som anses vara världens mest avancerade boendeplattform för hårda väderförhållanden till sjös. Det nya värdepapperslånet på 150 miljoner dollar utfärdas av Jacktel AS, ett helägt dotterbolag till Master Marine AS. Obligationen har en längd på 5 år och en årlig ränta på 10% med kvartalsräntebetalningar. Master Marine AS är ett portföljbolag inom fonden Nordic Capital CV1 LP, i vilken NAXS är investerare.