Likviditetsgarant

Pareto Securities AB är likviditetsgarant till bolagets aktier på First North.