Finansiell kalender

29 januari 2020

Bokslutskommuniké 2019

Vecka som börjar med 3 februari 2020

Årsredovisning 2019 publiceras

12 mars 2020

Årsstämma

22 april 2020

Delårsrapport januari–mars 2020

14 juli 2020

Delårsrapport januari–juni 2020

20 oktober 2020

Delårsrapport januari–september 2020

28 januari 2021

Bokslutskommuniké 2020