Finansiell kalender

28 januari 2021

Bokslutskommuniké 2020

Vecka som börjar med 1 februari 2021

Årsredovisning 2020 publiceras

11 mars 2021

Årsstämma

22 april 2021

Delårsrapport januari–mars 2021

14 juli 2021

Delårsrapport januari–juni 2021

21 oktober 2021

Delårsrapport januari–september 2021

27 januari 2022

Bokslutskommuniké 2021