Finansiell kalender

27 januari 2022

Bokslutskommuniké 2021

Vecka som börjar med 7 februari 2022

Årsredovisning 2021 publiceras

30 mars 2022

Årsstämma

26 april 2022

Delårsrapport januari–mars 2022

21 juli 2022

Delårsrapport januari–juni 2022

25 oktober 2022

Delårsrapport januari–september 2022

31 januari 2023

Bokslutskommuniké 2022