Finansiell kalender

29 januari 2019

Bokslutskommuniké 2018

Vecka som börjar med 28 januari 2019

Årsredovisning 2018 publiceras

25 april 2019

Delårsrapport januari–mars 2018

4 juni 2019

Årsstämma

16 juli 2019

Delårsrapport januari–juni 2018

18 oktober 2019

Delårsrapport januari–september 2018

29 januari 2020

Bokslutskommuniké 2019