Nyheter

NAXS Kallelse till Årsstämma 2020

Aktieägarna i NAXS AB (publ), org.nr 556712-2972, med säte i Stockholm (”Bolaget” eller ”NAXS”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 mars 2020 kl. 10.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan 8, Stockholm. Läs mer

NAXS Årsredovisning 2019

Publicering av NAXS årsredovisning 2019. Läs mer

NAXS Bokslutskommuniké 2019

Januari-december 2019 Resultat efter skatt uppgick till 37,1 (18,5) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 3,24 (1,45) SEK. Substansvärdet uppgick ... Läs mer

Apax Fonder avyttrar Aptos

Se bifogat pressmeddelande. Läs mer

NAXS har gjort ett investeringsåtagande till JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands III

NAXS har gjort ett investeringsåtagande gentemot JAB Consumer Fund – Global Consumer Fund III (”Fonden”). Läs mer

Mimir Invest AB avyttrar samtliga aktier i Quadriga Systems Ltd

MIMIR, a global investment firm acquiring mature and growing companies, announces its divestment of all shares in Quadriga Systems Ltd. Läs mer

Sophos Group, noterat på London Stock Exchange, och i vilket fonder förvaltade av Apax har ägarintresse, offentliggör ett rekommenderat bud om 3,95 mdrUSD.

Sophos Group, världsledande inom nätverkssäkerhet, offentliggjorde den 14e oktober 2019 att man ingått ett avtal om ett kontantbud från Thoma Bravo om USD 7,40 ... Läs mer

NAXS Delårsrapport januari – september 2019

Nio månader 2019 ·         Resultat efter skatt uppgick till 26,4 (22,2) MSEK. ·         Resultatet per aktie uppgick till 2,29 (1,70) SEK. ·         Substansvärdet uppgick ... Läs mer