Nyheter

Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

I enlighet med beslut vid årsstämman i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 12 mars 2020, har antalet aktier och röster i NAXS minskat under mars 2020 genom indragning av 757 476 återköpta aktier. Läs mer

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 12 mars 2020

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 12 mars 2020 beslutade årsstämman enligt följande Läs mer

Valedo avyttrar Aditro Logistics till Posti

Posti Group Oyj (”Posti”), det ledande post- och logistik-bolaget i Finland, har förvärvat samtliga aktier i Aditro Logistics Holding AB (“Aditro Logistics”), en ledande aktör inom tredjepartslogistik i Sverige och Norge, från Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”), ledning och styrelse. Under Valedos ägandeperiod har Aditro Logistics haft en årlig tillväxt om 14% och ökat omsättningen från SEK 400 miljoner till över SEK 1 miljard samt etablerat fyra strategiskt lokaliserade logistikcenter. Läs mer

NAXS Kallelse till Årsstämma 2020

Aktieägarna i NAXS AB (publ), org.nr 556712-2972, med säte i Stockholm (”Bolaget” eller ”NAXS”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 mars 2020 kl. 10.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan 8, Stockholm. Läs mer

NAXS Årsredovisning 2019

Publicering av NAXS årsredovisning 2019. Läs mer

NAXS Bokslutskommuniké 2019

Januari-december 2019 Resultat efter skatt uppgick till 37,1 (18,5) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 3,24 (1,45) SEK. Substansvärdet uppgick ... Läs mer

Apax Fonder avyttrar Aptos

Se bifogat pressmeddelande. Läs mer

NAXS har gjort ett investeringsåtagande till JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands III

NAXS har gjort ett investeringsåtagande gentemot JAB Consumer Fund – Global Consumer Fund III (”Fonden”). Läs mer