Nyheter

JDE Peet’s, ett av JAB Consumer Funds ägt bolag, har noteras på Euronext Amsterdam

Amsterdam, 29 May 2020 – Euronext today congratulated JDE Peet’s (ticker symbol JDEP), the world's largest pure-play coffee and tea group, on its listing on Euronext Amsterdam. Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2020

Första kvartalet 2020 Resultat efter skatt uppgick till -4,0 (15,8) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,35 (1,33) SEK.  Substansva ... Läs mer

Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

I enlighet med beslut vid årsstämman i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 12 mars 2020, har antalet aktier och röster i NAXS minskat under mars 2020 genom indragning av 757 476 återköpta aktier. Läs mer

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 12 mars 2020

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 12 mars 2020 beslutade årsstämman enligt följande Läs mer

Valedo avyttrar Aditro Logistics till Posti

Posti Group Oyj (”Posti”), det ledande post- och logistik-bolaget i Finland, har förvärvat samtliga aktier i Aditro Logistics Holding AB (“Aditro Logistics”), en ledande aktör inom tredjepartslogistik i Sverige och Norge, från Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”), ledning och styrelse. Under Valedos ägandeperiod har Aditro Logistics haft en årlig tillväxt om 14% och ökat omsättningen från SEK 400 miljoner till över SEK 1 miljard samt etablerat fyra strategiskt lokaliserade logistikcenter. Läs mer

NAXS Kallelse till Årsstämma 2020

Aktieägarna i NAXS AB (publ), org.nr 556712-2972, med säte i Stockholm (”Bolaget” eller ”NAXS”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 mars 2020 kl. 10.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan 8, Stockholm. Läs mer

NAXS Årsredovisning 2019

Publicering av NAXS årsredovisning 2019. Läs mer