Nyheter

Valedo avyttrar JOBmeal till Jacobs Douwe Egberts (JDE)

Jacobs Douwe Egberts (”JDE”), ett bolag kontrollerat av JAB Holding (”JAB”), har förvärvat JOBmeal Holding AB (“JOBmeal”) från Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”). Läs mer

Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

I enlighet med beslut vid extra bolagsstämma i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 30 augusti 2018, har antalet aktier och röster i NAXS minskat under september 2018 genom indragning av 1 355 340 återköpta aktier.
Läs mer

NAXS har återköpt 1,4% av bolagets egna aktier

NAXS AB (”NAXS”) har den 14 september 2018 återköpt ett block uppgående till 166 502 av bolagets egna aktier till ett pris av SEK 49 ... Läs mer

NAXS har återköpt 1,1% av bolagets egna aktier

NAXS AB (”NAXS”) har den 6 september 2018 återköpt ett block uppgående till 136 317 av bolagets egna aktier till ett pris av SEK 49 ... Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i NAXS AB (publ) den 30 augusti 2018

Vid extra bolagsstämman i NAXS AB (publ) den 30 augusti 2018 beslutade bolagsstämman enligt följande: Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier ... Läs mer

NAXS Kallelse till Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i NAXS AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 augusti 2018 klockan 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler ... Läs mer

NAXS AB har återköpt 3,76% av bolagets egna aktier

NAXS AB (”NAXS”) har den 16 juli 2018 återköpt ett block uppgående till 510 000 av bolagets egna aktier till ett pris av SEK 49 ... Läs mer

NAXS har beslutat att genomföra återköp av egna aktier

Styrelsen för NAXS AB (publ) har beslutat, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman den 5 juni 2018 ... Läs mer