Nyheter

NAXS har gjort sin första investering med ett åtagande om 60 MSEK till CreVal Partners Fund I AB.

NAXS makes a SEK 60 million commitment to CreVal Partners Fund I AB. Creval is a growth-oriented Swedish private equity fund with an industrial focus ... Läs mer

Godkända för notering på First North

Naxs har blivit godkända av Stockholmsbörsen för notering på First North. Första noteringsdag planerad till 14:e maj. Läs mer

600 mkr i kapitalanskaffning

Se bifogat meddelande. Läs mer

Teckningsperioden börjar

Den 19:e mars börjar teckningsperioden för tecknande av aktier i NAXS. Teckningspriset är 40SEK/aktie och minimiinvesteringen är 8.000 SEK, vilket ... Läs mer