Nyheter

NAXS Halvårsrapport 2018

Första halvåret 2018 Resultat efter skatt uppgick till 11,6 (59,8) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,86 (4,14) SEK ... Läs mer

Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

I enlighet med beslut vid årsstämman i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 5 juni 2018, har antalet aktier och röster i NAXS minskat under juni 2018 genom indragning av 491 761 återköpta aktier. Läs mer

Valedo avyttrar Oscar Jacobsson

Mellby Gård AB (“Mellby Gård”) har förvärvat Oscar Jacobson från Valedo Partners Fund I AB (“Valedo”).  Läs mer

NAXS har gjort ett investeringsåtagande till JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands II

Som del av ett konsortium NAXS har gjort ett investeringsåtagande gentemot JAB Consumer Fund – Global Consumer Fund II (”Fonden”). NAXS investeringsåtagande är USD 5 miljoner ... Läs mer

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 5 juni 2018

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 5 juni 2018 beslutade årsstämman enligt följande Fastställande av årsbokslut m ... Läs mer

NAXS AB har återköpt 6% av bolagets egna aktier

NAXS AB (”NAXS”) har den 21 Maj, 2018 återköpt ett block uppgående till    840 000 av bolagets egna aktier till ett pris av SEK 52 ... Läs mer

Nordic Capital Fund VII har meddelat att fonden har sålt sin kvarvarande andel i Convatec och har därmed slutfört en fullständig exit av bolaget

Nordic Capital Fund VI and VII (“Nordic Capital”) has sold its remaining shares in ConvaTec Group Plc (“ConvaTec”) Läs mer

NAXS Kallelse till Årsstämma 2018

Aktieägarna i NAXS AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 juni 2018 kl. 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan ... Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2018

Första kvartalet 2018 Resultat efter skatt uppgick till 21,0 (10,6) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 1.55 (0,73) SEK. Substansva ... Läs mer