Nyheter

Delårsrapport januari – mars 2018

Första kvartalet 2018 Resultat efter skatt uppgick till 21,0 (10,6) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 1.55 (0,73) SEK. Substansva ... Läs mer

NAXS investerar 4 MEUR i Nordic Capital CV1

NAXS AB (publ) har investerat 4 MEUR i Nordic Capital CV1, en fortsättningsstruktur till vilken Nordic Capital överfört de kvarvarande nio onoterade ... Läs mer

NAXS har investerat 3,9 mNOK i Awilco Drilling Plc i samband med en riktad nyemission

Awilco Drilling Plc (”Bolaget”) är ett bolag inom marin oljeborrning baserat i Storbritannien och noterat på Oslo Börs (Oslo:AWDR). Bolaget har genomfört en riktad ... Läs mer