Nyheter

NAXS Bokslutskommuniké 2017

Januari-december 2017 Resultat efter skatt uppgick till 40,7 (94,0) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 2,91 (6,32) SEK. Substansvärdet uppgick ... Läs mer

Valedo I har avyttrat Bindomatic

SPIRAL BINDING FÖRVÄRVAR BINDOMATIC Läs mer

Scout Gaming Group har genomfört en notering på Nasdaq First North

Scout Gaming Group har börjat handlas på Nasdaq First North. NAXS har varit en ”cornerstone investor” i samband med noteringen och äger 350 000 aktier ... Läs mer

Mimir Invest AB har förvärvat finska byggprodukt grossist- och distributionsföretaget Puumerkki från Stora Enso.

MIMIR INVEST AB, a global investment firm acquiring non-core business units of larger corporations as well as private companies that need operationally oriented ownership, announced today that it has signed and closed the acquisition of Northern European building product wholesale and distribution company Puumerkki from Stora Enso. Läs mer

Delårsrapport januari – september 2017

Delårsrapport januari – september 2017 Nio månader 2017 Resultat efter skatt uppgick till 43,4 (55,1) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 3 ... Läs mer