Nyheter

NAXS har investerat 3,9 mNOK i Awilco Drilling Plc i samband med en riktad nyemission

Awilco Drilling Plc (”Bolaget”) är ett bolag inom marin oljeborrning baserat i Storbritannien och noterat på Oslo Börs (Oslo:AWDR). Bolaget har genomfört en riktad ... Läs mer

NAXS Bokslutskommuniké 2017

Januari-december 2017 Resultat efter skatt uppgick till 40,7 (94,0) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 2,91 (6,32) SEK. Substansvärdet uppgick ... Läs mer

Valedo I har avyttrat Bindomatic

SPIRAL BINDING FÖRVÄRVAR BINDOMATIC Läs mer

Scout Gaming Group har genomfört en notering på Nasdaq First North

Scout Gaming Group har börjat handlas på Nasdaq First North. NAXS har varit en ”cornerstone investor” i samband med noteringen och äger 350 000 aktier ... Läs mer