Nyheter

Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

I enlighet med beslut vid årsstämman i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 1 juni 2017, har antalet aktier och röster i NAXS minskat under juni 2017 genom indragning av 933 469 återköpta aktier.
Läs mer

Intera har avyttrat sina aktier i Evidensia

After two years of ownership, Intera Fund II Ky has sold its shares in veterinary services provider Evidensia Djursjukvård. Läs mer

NAXS AB (publ) har beslutat att genomföra återköp av egna aktier

Styrelsen för NAXS AB (publ) har beslutat, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman den 1 juni 2017 ... Läs mer

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 1 juni 2017

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 1 juni 2017 beslutade årsstämman enligt följande Fastställande av årsbokslut m ... Läs mer

NAXS har avyttrat sina aktier i MIPS AB

NAXS har avyttrat samtliga 40 000 aktier i MIPS AB, vilka förvärvades vid börsnoteringen den 23 mars 2017. Investeringen i MIPS har genererat en avkastning ... Läs mer