Nyheter

FSN Capital III avyttrar Vindora to Academedia

AcadeMedia förvärvar Vindora för 546 MSEK, delvis finansierat med en företrädesemission Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2017

Första halvåret 2017 Resultat efter skatt uppgick till 59,8 (45,2) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 4,14 (3,04) SEK ... Läs mer

Herkules III avyttrar Enoro till Hansen Technologies

Enoro sold to Hansen Technologies in Australia Läs mer

Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

I enlighet med beslut vid årsstämman i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 1 juni 2017, har antalet aktier och röster i NAXS minskat under juni 2017 genom indragning av 933 469 återköpta aktier.
Läs mer

Intera har avyttrat sina aktier i Evidensia

After two years of ownership, Intera Fund II Ky has sold its shares in veterinary services provider Evidensia Djursjukvård. Läs mer