Nyheter

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 1 juni 2017

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 1 juni 2017 beslutade årsstämman enligt följande Fastställande av årsbokslut m ... Läs mer

NAXS har avyttrat sina aktier i MIPS AB

NAXS har avyttrat samtliga 40 000 aktier i MIPS AB, vilka förvärvades vid börsnoteringen den 23 mars 2017. Investeringen i MIPS har genererat en avkastning ... Läs mer

NAXS Kallelse till Årsstämma 2017

Aktieägarna i NAXS AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017 kl. 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan ... Läs mer

NAXS Delårsrapport januari-mars 2017

           Första kvartalet 2017 Resultat efter skatt uppgick till 10,6 (25,2) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,73 (1,69) SEK. Substansva ... Läs mer