Nyheter

Kamux avser att ansöka om en notering på NASDAQ Helsingfors

Kamux, ett av Intera Partners II ägt bolag, offentliggör avsikt att genomföra notering på NASDAQ OMX Helsingfors. För mer information, vänligen se: http://www.kamux ... Läs mer

NAXS har förvärvat 40,000 aktier i MIPS AB i samband med bolagets notering på NASDAQ Stockholm

NAXS har förvärvat 40,000 aktier i MIPS AB för ett totalt belopp av 1,840,000 SEK i samband med bolagets notering på NASDAQ Stockholm. Läs mer

NAXS AB har återköpt över 5% av egna aktier

NAXS AB (”NAXS”) har den 10 februari 2017, återköpt 750.000 egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris av 48,60 SEK ... Läs mer

VALEDO investerar i JOBmeal

JOBmeal Sverige AB samt 18 lokala företag inom JOBmeal (”JOBmeal” eller ”Bolaget”) har gått samman samtidigt som Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”) investerar i JOBmeal. Investeringen görs i partnerskap med JOBmeals ledning och en stor grupp nyckelmedarbetare. Med Valedo som investerare kommer Bolaget att ges resurser för att stärka kunderbjudandet och driva tillväxt genom att ytterligare utveckla samarbetet och kunskapsöverföringen inom Bolaget. Läs mer

NAXS Bokslutskommuniké 2016

Januari-december 2016 Resultat efter skatt uppgick till 94,0 (64,2) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 6,32 (4,32) SEK. Substansvärdet uppgick ... Läs mer

ConvaTec, ett av Nordic Capital Fund VII ägt bolag, har noterats på London Stock Exchange

Medical products and technologies group ConvaTec Group Plc ("ConvaTec") has today announced the successful listing of its shares on the London Stock Exchange. Läs mer

NAXS Delårsrapport januari – september 2016

           Nio månader 2016 Resultat efter skatt uppgick till 55,1 (89,2) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 3,70 (6,00) SEK. Substansva ... Läs mer