Animagi, ett av Intera II ägt bolag, och Univet fusioneras och skapar Nordens ledande veterinärkedja

Konkurrensverket har idag godkänt företagsaffären där veterinärkedjan Animagi köps upp av Nordens ledande veterinärkoncern Evidensia. Som en följd av uppköpet bildar Evidensias finska dotterbolag Univet, som redan tidigare hört till koncernen, och Animagi Finlands ledande nätverk av veterinärtjänster.


Univets och Animagis fusion medför att totalt 700 experter inom veterinärmedicinska området nu praktiserar på 55 kliniker i ett nätverk som täcker hela Finland. Som landschef för de fusionerade företagen i Finland fungerar Animagis verkställande direktör Anna- Maria Mäkelä

I fusionen sammanslås två veterinärklinikers experter och sakkunnighet. Univet har specialkunskap inom exotiska djur och driver två djursjukhus dygnet runt, medan Animagi bland annat är känt för sin kattklinik, expertis inom hästskötsel och specialkunskap inom vården av djurs hudproblem.

”Vi vill jobba tillsammans för att Finländska djurägare ska kunna få så många friska och goda år som möjligt med sina djur. Detta åstadkommer vi genom förebyggande vård i djurens vardag och med den bästa möjliga vården då djuret insjuknar akut eller råkar ut för ett olycksfall”, säger Jukka Toivanen, Univets tf. verkställande direktör.

I fortsättningen kommer företagen att göra en stor satsning på att erbjuda ännu bättre service. Målet är att Animagis och Univets patientinformation framöver kommer att vara tillgängligt för alla veterinärer. Därutöver kommer företagen att dela på sakkunskap samt förbättra kundupplevelsen genom underlättande serviceformer som tidsbokning på nätet, mobilt hälsokort, hemförlovnings- och hemvårdsråd samt förbättrad kundservice

”Vi börjar omedelbart jobba för att våra kunder så snabbt som möjligt ska ha nytta av fusionen. Tack vare att vi använder samma patientinformation kommer vi att undvika onödiga undersökningar och således effektivera vården, eftersom sjukhistorien genast syns för veterinären. Samma expertis och information om djuret finns nu både hos den lokala veterinärkliniken och hos kliniken nära sommarstugan”, berättar Anna-Maria Mäkelä, Animagis verkställande direktör.

”Vi är nöjda för att vi fått äran att skapa en branschledande veterinärtjänstkedja i Finland. Fusionen leder till harmonisering av vårdpraxis och utökat samarbete veterinärer emellan. På det här sättet förbättrar vi även veterinärtjänster på nordisk nivå”, säger Anders Thunberg, verkställande direktör för Evidensia.

Inom den nya Evidensia-koncernen i Norden arbetar totalt 2000 veterinärmedicinska experter i nästan 130 kliniker. Verksamhetsländerna är Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Pressmeddelande 21.4.2015

För mer information, kontakta:

Anna-Maria Mäkelä, Animagi, verkställande direktör, 050 404 4950, anna- maria.makela@animagi.fi
Jukka Toivanen, Univet, tf. verkställande direktör, 050 1764, Jukka.toivanen@univet.fi Anders Thunberg, Evidensia, verkställande direktör, +46 706 20 75 60, anders.thunberg@evidensia.se

Animagi:

Animagi är Finlands största veterinärklinikkedja som började sin verksamhet i november 2012. För tillfället hör 37 veterinärkliniker till den riksomfattande kedjan, inklusive ett hästsjukhus och fyra hästkliniker. Animagis omsättning är närmare 30 miljoner euro och företaget har 450 anställda experter inom det veterinärmedicinska området. Animagi är svenska Evidensia-koncernens finska dotterbolag. www.animagi.fi

Univet:

Univet är en veterinärklinik- och veterinärsjukhuskedja som specialiserar sig på förstklassig sjukvård för husdjur. Univet grundades år 2008 och var den första veterinärklinikkedjan i Norden. Företaget har 18 kliniker och sjukhus. Univet sysselsätter 270 personer och dess omsättning är över 20 miljoner euro. Univet är svenska Evidensia- koncernens finska dotterbolag. www.univet.fi

Evidensia Djursjukvård:

Evidensia Djursjukvård är Nordens kvalitetsledande kedja för djursjukvård. Koncernen har mer än 130 djursjukhus och kliniker i Sverige, Norge, Finland och Danmark. I koncernen arbetar närmare 2 000 anställda, varav drygt 650 är veterinärer. Koncernen omsätter 1,7 miljarder kronor (ca 188 miljoner euro) och är Norra Europas största veterinärmedicinska kedja. www.evidensia.se

English, Nyheter