Apax Europe VII avyttrar kvarvarande andelar i telekomföretaget Weather Investments, varmed exit är fullt genomförd. Apax investerade i Weather Investments under 2008.