Apax fonder har meddelat att de har sålt sina kvarvarande andelar i Auto Trader och har därmed slutfört en fullständig exit av bolaget