Apax fonder har informerat att portfoliobolaget Marken avyttrades i december 2012