Apax har meddelat att de helt avyttrat sitt innehav i SouFun.

Apax har meddelat att de helt avyttrat sitt innehav i SouFun, den ledande internetportalen för fastigheter i Kina. SouFun är noterat på New York Stock Exchange