Apax Partners avyttrar del av aktierna i Bankrate, Inc

 Apax fonder ("Apax") avyttrade del av sitt innehav i Bankrate, Inc. ("Bolaget"), en ledande aktör inom privatekonomiskt innehåll på Internet, i samband med Bolagets börsintroduktion på New York Stock Exchange den 17 juni 2011 under kortnamnet "RATE". Totalt omfattade erbjudandet 20 miljoner aktier där försäljningspriset fastställdes till USD 15,00 per aktie den 16 juni 2011. Aktien stängde på USD 15,34 per aktie efter första handelsdagen. Apax fonder, bland dem Apax Europe VII där NAXS är en investerare, förvärvade Bankrate i augusti 2009.