Ascential, ett av Apax Fonder ägt bolag, har börsnoterats och börjat handlas på London Stock Exchange