Bandak Holding AS, ett av Herkules III ägt bolag, har ansökt om konkurs