Consti avser att ansöka om en notering på NASDAQ OMX Helsingfors

Consti, ett av Intera Partners I ägt bolag, offentliggör avsikt att genomföra notering på NASDAQ OMX Helsingfors.
För mer information, vänligen se http://investor.consti.fi/en