Consti, ett av Intera Partners Fund I ägt bolag, har börsnoterats och börjat handlas på NASDAQ Helsinki