Europris avser att ansöka om en notering på Oslo Børs

Europris, ett av Nordic Capital VII ägt bolag, offentliggör avsikt att genomföra notering på Oslo Børs.
För mer information, vänligen se www.europris.no/corporate/IPO