Fonder till vilka Apax Partners är rådgivare har offentliggjort förvärv av aktier i Weather Investments S.p.A.

Weather Investments är ett ledande internationellt telekommunikationsbolag som erbjuder mobila, fasta, internet och internationella kommunikationstjänster till över 90 miljoner abonnenter i Algeriet, Bangladesh, Egypten, Grekland, Italien, Pakistan och Tunisien och som i början av 2008 förvärvade en licens som operatör av mobila tjänster i Nord Korea. Weather Investments verkar genom dess dotterbolag Orascom Telecom Holding S.A.E., Wind Telecomunicazioni S.p.A. och Wind Hellas S.A.