Förändring av sektion 6 av avtalet för investeringsrådgivning

Sektion 6 av avtalet för investeringsrådgivning mellan NAXS Naxs Nordic Access Buyout Fund AB och Naccess Partners AB har förändrats för att reflektera att avtalet kan nu sägas upp av endera parten med en 12 månaders rullande uppsägningstid istället för en 12 månaders uppsägningstid från en årlig tidpunkt baserat på tidpunkten för avtalets ikraftträdande.

Nyheter, Svenska