Förslag från NAXS:s majoritetsägare avseende ny styrelse

PRESSMEDDELANDE

 

Förslag från NAXS:s majoritetsägare avseende ny styrelse


 

Såsom tidigare meddelats genom pressmeddelande den 22 november 2013, har styrelsen i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”NAXS” eller ”Bolaget”), på begäran från Bolagets majoritetsägare Tompkins Square Park S.a.r.l. (”Majoritetsägaren”) genom dess finansmanager QVT Financial LP, sammankallat en extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 19 december 2013, kl 10:00 på Advokatfirman Vinges kontor, Smålandsgatan 20 i Stockholm.

 

Majoritetsägaren har nu inkommit med sitt förslag avseende punkterna 7 (Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter), 8 (Fastställande av arvoden till styrelsen) och 9 (Val av styrelseledamöter och styrelseordförande) på dagordningen till styrelsen.

 

Majoritetsägarens förslag och en presentation av de föreslagna nya styrelseledamöterna finns tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats (under Corporate Governance – Extraordinary General Meeting). En svensk översättning kommer att finnas tillgänglig på den svenska delen av Bolagets webbplats (Bolagsstyrning – Extra Bolagsstämma) inom kort.

 

 

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD

Telefon: 073-311 00 11