Apax Europe VII förvärvar Tnuva

Ett konsortium bestående av fonder till vilka Apax Partners fungerar som rådgivare, har förvärvat Tnuva, den största producenten av mjölkbaserade produkter i Israel, för ett belopp om USD 1025 miljoner.
Förvärvet av en majoritetsandel i Tnuva fullföljdes den 7e januari 2008 till ett värde om USD 1025 miljonder, och köpare är fonder till vilka Apax Partners fungerar som rådgivare tillsammans med Mivtach Shamir group.