FSN Caital III offentliggör bud på samtliga utestående aktier i det norska datasäkerhetsföretaget Norman ASA.

För mer information hänvisas till  www.norman.com .