FSN Capital III har meddelat att fonden har sålt sin kvarvarande andel i Green Landscaping och har därmed slutfört en fullständig exit av bolaget