Herkules lanserar sin tredje fond som vid stängning har en storlek om 6 miljarder NOK

Herkules Capital, den ledande private equity aktören i Norge, och som tidigare verkade under namnet Ferd Private Equity, har offentliggjort lanseringen och den slutliga stängningen av dess tredje fond, Herkules III. Fondens storlek vid den slutliga stängningen, 6 miljarder NOK (ca 700 miljoner EUR), överträffade dess ursprungliga mål. Fonden är den största private equity fonden som hittills etablerats i Norge. Bland Herkules III större investerare återfinns bl a Argentum, Ferd, Orkla, DnB NOR, Storebrand, Goldman Sachs och Indiana PERF. Fonden kommer att verka enligt av Herkules sedan tidigare fastlagda investerings kriterier.