Intera etablerar Home Care Holding Oy

Intera etablerar Home Care Holding Oy genom förvärv av Kodinavux Oy och affärsenheten för hemvård inom Doctagon AB.