Intera investerar i Normek – leverantör av stålbyggnadskonstruktioner för bro- och stålstommar samt av glasfasader

Intera Fund I, med Intera Equity Partners som rådgivare, investerar i Normek, en av de ledande leverantörerna i Norden inom stålbyggnadskonstruktioner och glasfasader. Interas industriella rådgivare Erkki Norvio, tillika styrelsemedlem i Normek, liksom medlemmar ur ledningen av Normek kommer också att bli aktieägare i Normek.

Den utökade ägarbasen i Normek är ämnad att stödja Normeks fortsatta tillväxt och internationella expansion. Klaus Saarikallio och Juha Vuori kommer att behålla ett betydande ägande i Normek och fortsätta i sina nuvarande ledande befattningar. Tillväxten förväntas medföra nya möjligheter för Normeks anställda liksom leda till nya anställningar.

“Normek har växt väsentligt under de senaste 10 åren. Vi bedömer att Intera komer att tillföra ett väsentligt stöd i ambitionen att uppnå fortsatt tillväxt och internationell expansion”, säger Klaus Saarikallio, Normeks CEO.

“Normek och dess anställda har gjort ett utmärkt arbete med att utveckla Normek till en av de ledande nordiska företagen inom sitt område. Vi tror att utvecklingen inom industrin för stålbyggnadskonstruktioner parad med med Normeks starka marknadsposition utgör en solid bas för fortsatt expansion såväl inom Norden som i angränsande marknader”, kommenterar Jokke Paananen, Partner på Intera.

Normed är en ledande tillverkare och leverantör av stålbyggnadskonstruktioner för andra fastigheter än bostadsfastigheter, stålbroar, och fasadsystem för kommersiella byggnader och kontorsfastigheter. Huvudmarkanderna är Finland, Sverige och Ryssland. Normak hade en försäljning om Euro 81,3 miljoner under 2007. Exporten utgjorde ca 48% av försäljningen. Företaget har 285 anställda i Finland och Sverige. (www.normek.fi)

Intera Equity Partners, är en private equity verksamhet med fokus på majoritetsinvesteringar i finländska bolag med betydande tillväxtpotential. Typiska investeringssituationer är s.k. management buyouts, ägarförändringar i familjeägda bolag, och privatiseringar. Investerare i Interas första fond, Intera Fund I, omfattar ledande institutionella nordiska investerare (www.interapartners.fi)