Mimir II har genomfört eller tecknat avtal om investering i fyra bolag

  • Euroatlas (Tyskland), en global utvecklare av produkter för kraftöverföring och kraftkonvertering avsedda för militära ubåtar och marina fartyg.
  • Lindemann (Tyskland), en ledande global leverantör av utrustning för återvinning av metaller.
  • Modus (Sverige), verksamt inom design, tillverkning och installation av flexibla väggsystem för kontorslokaler.
  • Thermion (Sverige), verksamt inom teknisk isolering för företag inom massa- och pappersindustri, kraftverk och tillverkande industri.